Vedlikehold av Tokvamutstyr

Med godt vedlikehold holder maskinen lenger

Når man har gjort en stor investering og skaffet seg en ny snøfres, snøplog eller strømaskin fra Tokvam er det viktig å ta godt vare på både maskin og tilhørende deler slik at man unngår unødvendig slitasje eller rust. En god rutine for å ta best mulig vare på utstyret er å gjennomføre noen enkle vedlikeholdstiltak både vår og høst.

Vi i Tokvam er opptatt av at du kan stole på at utstyret både fungerer som det skal og har en god varighet. Derfor har vi samlet noen viktige vedlikeholdsråd på denne siden.

Oppbevaring og rengjøring

Stramming av festematriell etter 15 timer

Når du har kjøpt deg et nytt Tokvam redskap er det viktig at alle skruer ettertrekkes etter ca 15 timers bruk. Mer presis informasjon finner du i brukerveiledning til ditt redskap.

Oppbevaring av snørydderutstyr

Hvis du vil at maskinene skal vare lenge er det lurt å oppbevare de under tak når de ikke er i bruk. Aller helst bør de stå i en låve, garasje eller skur, med lufting, slik at de ikke blir skadet av fuktighet. Unngå lagring i nærheten av korresjonsfremmende medier som salt, kunstgjødsel o.l. Dersom det samler seg vann i maskinen vil det kunne oppstå skader, enten i form av rust eller sprekkdannelser.

Spesielt på en snøfreser er det viktig at hele veien fra innmater til utkastertut har overflater som ikke er skadet slik at snøen glir lettest mulig hele veien gjennom. Men også for snøploger er det viktig å sørge for at skitt og fukt ikke blir sittende på plogen over sommeren. Når man setter maskinen inn for sesongen er det derfor viktig at man gjør den ren og smører det som skal smøres. Huskeliste når du rydder bort snøryddingsutstyret etter vinteren (også som nedlastbar pdf med bilder).

Rengjøringstips Tokvamutstyr

Å rengjøre en snøfres, strømaskin eller snøplog trenger ikke være en stor jobb. Litt avhengig av hva slags forhold du kjører i. Kjører du mest i ren snø holder det å spyle av en gang i sesongen, mens kjører du i mye salt eller grus kan det være behov for å spyle av nesten daglig i perioder.

En høytrykksspyler kan godt brukes på denne typen maskiner, og det holder å benytte samme avfettingsmiddel som du bruker på bæremaskinen din, enten det er en traktor eller noe annet. 

PS! Husk at om du kjører salt eller saltblandet strøgrus i din strømaskin, må du være ekstra nøye med rengjøringen etter hver gang utstyret brukes. Saltblandet strøgrus er strømaskinenes verste fiende. Først lager grusen hull i lakk ved gjentatt mekanisk påkjenning (sten mot stål) og deretter vil saltet jobbe for å forverre de skadene som grusen har forårsaket. Vær derfor veldig nøye med vasking etter hver gang strømaskinen brukes.

Brøytetips for snørydderutstyr

Statens vegvesen innførte i 2017 nye krav til hvordan drift og vedlikehold av veiene skal være vinterstid. De nye vedlikeholdskravene innebærer krav til hyppighet på brøyting og strøing.  Arbeidet utføres i samsvar med kontraktsfestede standarder. Fra 1. januar 2020 er det fylkeskommunen der du bor som skal sørge for at fylkesveiene blir brøytet og strødd. Flere fylker mangler bestillerkompetansen for å ivareta dette ansvaret. Det blir derfor ekstra viktig at den enkelte leverandør har satt seg godt inn i reglene som gjelder. Her kan du lese mer om det!

Olje og smøring

Bytte av olje og oljetype

Det er viktig å huske å etterfylle olje i girboksen og skifte med jevne mellomrom. Oljetype EP90 eller W8090 eller Gel 4-5. Pass på at oljen du velger tåler minusgrader. Se alltid brukerveiledning for den enkelte maskin.

 

 

 

Smøring av kjeder og fester på ditt tokvam utstyr

Når man tar fram igjen snørydderutstyret etter sommeren er det viktig å bytte olje på det som er av girkasser på grunn av kondens og lignende, og smøre over alle lagre og kjeder. Dette som en del av klargjøringen før ny sesong.

På snøploger som ikke har girkasser, kjeder, er det andre beveglige lenkepunkter som har  behov for smøring. Her er det også viktig at du passer på å etterstramme skruer og bolter. Sjekk også alle ledninger til ventilstyring, at disse er skadefrie og ikke har rust i koplinger. Sørg også for å lagre dette forsvarlig da det fort korroderer/ruster.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilken olje som er best eller andre spesifikke tips når det gjelder smøring og bruk av olje på snøfres, snøplog eller børster kan du lese mer i denne artikkelen: Tips og råd for smøring av tokvam-utstyr.

Lakkering og rust

Lakkering av dine Tokvam maskiner

Vi får ofte spørsmål om hva slags fargekode som skal brukes på Tokvam sine maskiner.

Svaret er Rød RAL 3000 og Sort Ral 9005.

Hvor profesjonelt du ønsker å gå fram når du skal lakkere ditt Tokvamutstyr vil variere med behovet.

1. Du kan velge å demontere og sandblåse: Dette vil gi et meget godt resultat, men vær klar over at det kan være arbeidskrevende.

2. Alternativt kan du velge å kun avfette og pusse ned de skadede områdene med sandpapir før du lakkerer. Anbefalt korning er P180.

Her finner du vår veiledning for reparasjonslakkering.

Rustbehandling

Det samme gjelder for rustbehandling. I utgangspunktet skal et Tokvam-produkt fungere lenge uten å ruste, men avhengig av kjøreforhold vil det være behov for større og mindre grad av vedlikehold. Vår anbefaling er å ta tak i mindre overflateskader med det samme, så holder maskinen lenger. 

Alt du trenger å vite om slitestål

En del som ofte slites på Tokvam deler er slitestålet, og dette må derfor  flyttes eller skiftes ut med jevne mellomrom. På våre maskiner er det forholdsvis enkelt å flytte eller skifte slitestålet selv.

Det er tre muligheter for å flytte slitestålet:

1. Du kan flytte slitestålet ned et hakk,

2. Du kan vende det

3. Du kan flytte det ned et hakk til.

Vi har samlet nyttig informasjon om slitestål, hvitvei- strategi og svartvei-strategi på denne siden her.

Dersom slitestålet må byttes bestiller du enkelt nytt slitestål hos din forhandler.

Bestilling av deler og service

Bestilling av deler til Tokvam maskiner

All bestilling av deler og utstyr gjøres gjennom vårt forhandlernettverk.. Felleskjøpet har en egen Deletelefon som har utvidet åpningstid i sesongen og kan levere veldig raskt. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med Felleskjøpet dersom det haster. Klikk her for å ta kontakt med Felleskjøpet. 

 

Service og større reparasjoner

Skulle det oppstå problemer med en fres, plog, strø eller feiemaskin eller annet du har kjøpt fra Tokvam garanterer vi rask og riktig hjelp. Ta kontakt med forhandleren du kjøpte redskapen av så vil de videreformidle behovet til oss i Tokvam teamet.

Brukerveiledninger Tokvam

I brukerveiledningen som fulgte med da du kjøpte utstyret ditt finner du svar på veldig mye av det som handler om vedlikehold av nettopp din maskin. Dersom du har mistet din brukerveiledning kan du sende oss en forespørsel her.

Det eneste vi trenger er din epostadresse, samt serienummeret på produktet ditt. Serienummer sitter stort sett plassert skjermet på bakside av produktet

Tokvam Serienummer nærbilde

 

Bestill  brukerveiledninger
Vi har et stort forhandlernettverk som sikrer deg god og rask tilgang på service og deler.
finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS