Når lønner det seg å investere i nytt utstyr?

Vedlikeholde gammelt utstyr eller kjøpe nytt utstyr?

Hva koster godt vedlikehold og hvor går skjæringspunktet mellom når det lønner seg å reparere gammelt utstyr eller investere i nytt snørydderutstyr? Vi i Tokvam anbefaler alltid at du tar godt vare på  snørydderutstyret ditt, enten du har en snøplog, snøfreser, strømaskin, feiemaskin eller annet utstyr. Godt og jevnlig vedlikehold vil forlenge levetiden og heve restverdien på utstyret.

Her kan du lese mer om fordelen ved å ha eget verksted, og hva det har å si for å vedlikeholde og reparere utstyr. 

IMG_2397_utsnitt

Her kan du lese mer om hvordan du vedlikeholder ditt Tokvamutstyr.

Når bør jeg vurdere å kjøpe nytt snørydderutstyr?

Hva bør jeg tenke gjennom før jeg investerer i nytt utstyr?

Det er vanskelig å si nøyaktig når det lønner seg å investere i nytt utstyr eller reparere eksisterende utstyret. Det er flere faktorer som kan være lurt å tenke gjennom i en slik vurderingsfase. Blant annet: 

 • Hvor gammelt er eksisterende utstyret?
 • Hvor mange timer har utstyret gått?
 • Er utstyret godt tatt vare på og vedlikeholdt?
 • Blir det jevnlig tatt service på utstyret? 
 • Hvor mange skader/reparasjoner har blitt utført? 
 • Hva koster nye deler? 
 • Kan man reparere/vedlikeholde utstyret selv eller må arbeidet settes bort?
 • Hvordan ser fremtidig oppdragsmengde ut (hvordan er prognosen)?

Hvordan beregne levetid på snørydderutstyret?

Hvor mange arbeidstimer tåler snørydderutstyret?

En entreprenør som kjører mye (500 - 1000 timer i året) bytter gjerne utstyr et sted mellom tre til seks år. De som kjører veldig mye (1500 - 2500 timer i året) bytter gjerne etter tre til fire år. De aller fleste store snørydderbedrifter investerer i nytt utstyr etter senest seks til syv år.

Utstyr som blir  brukt vil vare lenge om det blir vedlikehold på en god måte.  For en gårdbruker som kjører 50 timer i året vil kanskje det samme utstyret vare i opptil 25 år.

Les om ekstremvinteren 2019-2020 her!

tractor-1

Ønske om nytt utstyr og ny teknologi

Noen ganger så handler også nyinvestering ikke om at utstyret nødvendigvis er gammelt og utslitt, men om å få tilgang til nyeste teknologi eller at nytt utstyr vil øke kapasiteten. Dette kan være med på å øke både effektiviteten og inntjeningen. 

Vedlikehold er viktig

Uansett om man velger å reparere gammelt utstyr eller kjøpe nytt, er årlig vedlikehold viktig for at ditt Tokvamutstyr skal vare lengst mulig. Løpende i sesong bør du blant annet huske på rengjøring, bytte av olje og etterfylle olje. Før og etter hver sesong bør du ha rutiner for smøring av lager og kjeder, rustbehandling og reparasjonslakkering av mindre skader.

Her er vår huskeliste for vedlikehold av Tokvamutstyr

Hvilke gevinster kan man oppnå ved investering i nytt utstyr?

Vil nytt utstyr gi økt kapasitet og effektivitet?

Noen ganger kan det å investere i nytt utstyr med ny funksjonalitet og teknologi være med på å øke kapasiteten. Dette kan være i form av reduserte drivstoffutgifter, snø som kastes lenger og dermed kortere kjøretid eller på annen måte gjøre driften mer lønnsom.

Kontinuerlig forbedring av snørydderutstyr

Kontinuerlig forbedring av snørydderutstyret er viktig for oss i Tokvam. Derfor er  forbedringer av eksisterende produkter og utvikling av nye produkter noe våre ingeniører hele tiden jobber med. 

Engasjerte og kunnskapsrike kunder

 Tokvam har mange engasjerte og kunnskapsrike kunder som gir oss verdifulle tilbakemeldinger og gode innspill til forbedringer. Dette er vi veldig glade for. For oss i Tokvam er det viktig å lytte til kundene våre. Dette gjør at vi hele tiden kan forbedre oss og være i front av utviklingen. 

Tokvams produkter skal holde høy kvalitet

For Tokvam er det et mål at produkter og utstyr skal:

 • Ha god kvalitet og ha lang levetid.
 • Være lett å vedlikeholde og reparere.
 • Ha gode løsninger og finesser.
 • Enkelt og raskt å få tak i deler.

I tillegg skal det være enkelt og raskt å få tak i deler når det er behov for det. Tokvam har et stort forhandlernettverk over hele Norge, og på den måten skal våre kunder få god service og oppfølging. Det gjelder også når vår kunder er i direkte kontakt med oss i Tokvam. 

 

Kan investering i nytt utstyr føre til økt kapasitet?

Spar tid og penger

Flere av Tomkvams produkter kan føre til økt kapasitet for deg som er entreprenør og snørydder. Dette er noe man bør ta med i vurderingen når man skal avgjøre om man skal kjøpe nytt utstyr eller reparere det man har. 

Disse eksemplene viser at man i praksis tar ned alle kostnadene hver gang man kjører, enten ved at man frigjør kapasitet i form av tidsbesparelse i snørydderarbeidet, eller drivstoffutgifter.

Dette viser at det kan lønne seg å investere i nytt utstyr selv om eksisterende snørydderutstyr fortsatt har god levetid. Dersom nytt utstyr er med på å halvere tidsbruken, bør man vurdere om økt effektivitet gir grunnlag for å investere i nytt utstyr. 

Nyinvestering

Selv om det utstyret du har er relativt nytt er det lurt å gjøre en vurdering av tid og kostnad.

Et eksempel på dette er 255Big som har kommet i oppdatert utgave 256THS Big. Avhengig av hvilken type snø det er, så gir denne nye snøfresen 30-60 prosent høyere kapasitet. Noen av Tokvams snøfresmodeller har også en nyutviklet tut. Denne gjør at man får samlet snøen bedre ved fresing og slipper å bruke tid på opprydding i etterkant.

Et annet eksempel er dersom man erstatter en valsespreder med en tallerkenspreder. På den måten kan man øke strøbredden fra to meter til ti meter.

Nye avtaler kan kreve nytt utstyr

Oppdragsgiver og nye arbeidsoppgaver kan kreve nytt utstyr

Vær oppmerksom på at nye kontrakter kan kreve nytt utstyr. Både fordi oppdragsgiver krever dette ved kontraktsinngåelse, men også fordi en ny kontrakt kan innebærer at man skal utføre nye arbeidsoppgaver. 

Tokvam_Fabrikk_51_utsnitt

Her kan du lese mer om krav til vinterdrift, hvilke kurs som kreves og hva en kontrakt bør inneholde!

Hva koster ståtid i kroner?

Kostnader knyttet til ståtid

Med ståtid mener vi den tiden snørydderutstyret eller maskiner ikke kan brukes fordi det for eksempel skal repareres eller vedlikeholdes. Hva ståtiden koster i kroner kommer jo an på hvor lang ståtiden blir. Er det snakk om timer eller dager? Uansett ståtid må man ta høyde for at dette vil føre til tap av inntekter på utstyr og snørydder. Ståtid kan også medføre ekstrautgifter ved at man må leie inn/skaffe alternativt utstyr for å utføre de arbeidsoppgavene man skal.  

Kostnader knyttet til ståtid kan være:

 • Tiden snørydderen bruker på å reparere utstyret. 
 • Kostnader knyttet til innkjøp av nye deler. 
 • Tapte inntekter på maskin/utstyr.
 • Lønn til ansatte som ikke får gjort jobben sin. 
 • Tapte oppdrag.
 • Ekstra utgifter fordi man må leie inn annet utstyr for å få jobben gjort.

I industrivirksomheter er det vanlig å kalkulere med at vedlikeholdskostnadene øker med 15 prosent hvert år. Det betyr at vedlikeholdskostnadene er høyere i år tre enn i år to.

IMG_2431_utsnitt

 

Hva er restverdien på utstyret?

Restverdi er viktig ved videresalg

Snørydderutstyr og maskiner vil ha en verdireduksjon på grunn av alder og den årlige bruken. Restverdien er den bokverdien som blir til rest etter avskrivning av anskaffelsesprisen. Med andre ord er restverdien den salgssummen som man oppnår i dagens kroner når utstyret eller maskinen skal selges. Godt vedlikehold vil øke restverdien og kan gi en god pris ved videresalg av utstyr. Les mer om service og vedlikehold her! 

Noen investering kan føres til fradrag i regnskapet med en gang, mens andre investeringer må avskrives. Les mer om avskriving av utstyr på altinn sine sider.

Reparere gammelt utstyr eller investere i nytt utstyr?

Hvorfor reparere gammelt utstyr:

 • Fordi man er fornøyd med utstyret og ønsker å beholde det. 
 • Man er kjent med utstyret og unngår å bruke tid på opplæring.
 • Fordi man ønsker å øke egen kunnskap og kompetanse om vedlikehold og reparasjon.
 • Unngå store utgifter dersom likviditeten er presset. 
 • Mer miljøvennlig å reparere gammelt utstyr enn å skrote det. 

Hvorfor investere i nytt utstyr:

 • Fordi man ønsker å ta i bruk ny teknologi og effektivisere.
 • Nytt utstyr har gjerne større kapasitet og vil gi høyere inntjening i tid og utgifter.
 • Ny maskin eller utstyr gir mindre utslipp og dermed mer miljøvennlig.
 • For å få bedre kontroll på vedlikeholdskostnadene.
 • For å unngå kostbar reparasjon på gammelt utstyr.
 • Fordi nye avtaler krever nytt utstyr.
 • For å få bedre kjørekomfort og sikkerhet.
 • Fordi man får en god innbyttepris på gammelt utstyr.
 • Fordi utstyret er nedskrevet i regnskapet.
 • Fordi man ønsker å investere i nytt utstyr når man har god likviditet.
 • Fordi prisene på nytt utstyr vil stige.
  Tokvam_Fabrikk_13_utsnitt

 

Prøv ut vår investeringskalkyle

Her kan du laste ned vår investeringsmal for å beregne når det lønner seg å investere i nytt utsyr utstyr foran å reparere.

 

 

Last ned investeringskalkyle
Uansett om du trenger deler til reparasjon eller skal investere i nytt utstyr har Tokvam forhandlere over hele landet som kan bistå. Finn din nærmeste forhandler her.
finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS