Det er mye penger å spare på å velge riktig slitestål til brøyting.

Det finnes ulike typer slitestål, så det å velge stål med egenskaper som har lang levetid og høy kvalitet gjør utstyret ditt billigere i drift. 

– Velger du feil stål kan det koste deg tusenvis av kroner om dagen. Et sett hardmetall til en plog ligger mellom 9000-12 000 kroner, alt etter bredde på plogen. Kjører du riktig, kan du kjøre én hel sesong på samme stålet. Men sjåføren må ha god følelse, kompetanse og interesse for det han driver med, sier Herbjørn C. Haug, fra Entrack AS. Les alle rådene fra Herbjørn C. Haug her. 

Vikeplog-VT320Tokvam2017_profil_99_4ktokvam-traktor-snoryddere

 

Hvilke typer slitestål er aktuelle for snørydding?

Det finnes mange ulike typer slitestål og hver leverandør har sine egne benevnelser og ulike kvaliteter på stålet. Søker du etter slitestål på nettet får du beskrivelser av både glatt, perforert og tannet slitestål for hvit veg og forskjellige typer hardmetall for svart veg. 

Det kan være krevende som entreprenør og snørydder å vite hvilke egenskaper slitestålet bør ha og du kan tape mye penger på å velge feil slitestål og leverandør. Tokvam har valgt Entrack som samarbeidspartner på slitestål fordi de har de både kompetanse til å gi de beste rådene og i tillegg har de produktene med de egenskapene som vi mener er viktigst.

Hvilke egenskaper har Tokvam sitt slitestål?

På de fleste Tokvam snøploger er slitestål fra Entrack AS standardutstyr. Grunnen til at vi har valgt Entrack som vår hovedleverandør er at de leverer slitestål som har en optimal balanse mellom følgende viktige egenskaper i stålet:

  • Seighet
  • Hardhet
  • Varmeresistans

Bruksområder for slitestål

Slitestål brukes i dag på veldig mange forskjellige redskap til traktor og hjullastere. Forskjellige typer snøplog, veiskraper og skuffer for å nevne noen. Les mer om hvordan du kan spare drivstoffutgifter og slitestålet her.

Strategi ved drift og vedlikehold av vei

Velger du rett stål og kjører riktig kan du til tross for hyppige snøfall kjøre en hel sesong på ett slitestål. 

– Den vanligste feilen kunden gjør er å velge feil produkt. Når det gjelder brøyting har vi en klar formening om at på svart veg så er det hardmetall og slapseskjær som gir den beste økonomien. Ved hvitvei-strategi kan du som oftest bruke enten et vanlig glatt stål hele vinteren om det er greit å bygge litt såle, eller du kan bruke et perforert stål. Dette omtaler vi gjerne som et universalstål, siden det både er et brøytestål og et isriverstål, forklarer Herbjørn C. Haug, fra Entrack AS.

VT320  hjullaster 2017_1

Hvitvei betyr at veien har en såle av snø og is. En svartvei skal være snø- og isfri hele vinteren.

Veistrategi for snøryddere

Det er store forskjeller i varmeutviklingen avhengig av om målet er å holde veien helt fri for snø (svartveistrategi) eller brøyte veien tilstrekkelig for god fremkommelighet. Om veien skal være svart eller hvit er definert i standard for vedlikehold av Statens vegvesen. Les mer om veivedlikehold på Statens vegvesen sine sider her.

Klassiske feil som gjøres er at man kjører med for høy hastighet eller bruker feil brøytestål på maskinen. Entrack beskriver at på svart vei er det et skjæringspunkt ved hastighet på pluss/minus 34 til 37 km/t der slitasjekurven går omtrent rett opp. Det blir dyrt i lengden.

Eksempel på hva du bør tenke på i forhold til hastighet og type slitestål:

Hvis det snør på 12-15 kuldegrader og du kjører i 40 km/t, er det så lite vann i snøen at du nesten ikke har noe kjøling. Det er tross alt friksjonen som lager varmen. 40 km/t med lett snø gir en mye høyere slitasje enn 40 km/t med 12 centimeter slaps, for vannet kjøler hele veien. Er det 12-15 centimeter slaps kan du kanskje kjøre 42 km/t og ha samme slitasjebilde som du har på 32 km/t med tørrsnø. Kilde: Entrack AS.

Hva er hvitvei-strategi?

Strategi vinterveg også kalt hvitvei-strategi, benyttes der det er akseptabelt med snø- og isdekke på veien hele eller deler av vinteren. Ved denne strategien skal det strøs dersom friksjonsforholdene hindrer kjøretøy med vinterdekk eller kjetting å komme opp bakker og lignende. For deg som kjører med hvitvei-strategi holder det å benytte et universalstål hele vintersesongen. Det viktige er å velge et stål som har den optimale miksen mellom hardhet, seighet og varmeresistans. På hvit vei kjøles stålet fortløpende og man har ikke behov for et like varmeresistent stål som for eksempel hardmetall.

Se mer om hvitvei-strategi her:

Hva er svartvei-strategi?

Strategi barvei også kalt svartvei-strategi omfatter veger som skal være snø og isfrie hele vinteren. For brøyting på svart veg brukes enten standard profil eller et høyt hardmetall stål. Hardmetallskjær er mange ganger hardere og mer varmebestandig enn herdet slitestål, og holder derfor mye lengre uten at det er behov for å flytte det ned, vendes eller byttes. Ved brøyting av jevne svarte veger gir hardmetallskjær bedre totaløkonomi enn herdet slitestål, i følge Entrack AS.

Se mer om svartvei-strategi her:

 

Statens vegvesen om vintervei

Statens vegvesen sier følgende om overordnede mål for standard for vinterdrift: ” Vegen skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen samt sikre tilstrekkelig veggrep for trafikkantene". Les mer om vinterdrift på Statens vegvesen sine sider her. 

Les også denne saken fra Veier24 om nye krav til brøyting av gang og sykkelvei her. 

Slik justerer du slitestålet på snøfreseren din

For å få lengst mulig levetid på slitestålet og snøfreseren bør du jevnlig sjekke om slitestålet bør flyttes ned. Alle Tokvam sine to-trinn snøfresere har justerbart slitestål som kan flyttes ned og vendes, totalt 4 justeringer. Dette er for å kunne bruke slitestålet lengst mulig. Dersom du ser at slitestålet er slitt helt opp til slitestålfestet i snøfreseren må du justere det ned. 

Ved å følge med på slitasjen av slitestålet unngår du å slite på selve skroget på snøfreseren og dette fører til at slitestålet og snøfreseren får lengre levetid.

Øystein forklarer hvordan du skal justere og forlenge levetiden på slitestålet:

Uansett om du trenger deler til reparasjon eller skal investere i nytt utstyr har Tokvam forhandlere over hele landet som kan bistå. Finn din nærmeste forhandler her.
finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS