När lönar det sig att investera i ny utrustning?

När lönar det sig att investera i ny utrustning?

Vad kostar bra underhåll och var går brytpunkten mellan om det lönar sig att reparera gammal utrustning eller investera i ny snöröjningsutrustning? Vi i Tokvam rekommenderar alltid att du tar väl vara på din snöröjningsutrustning, vare sig du har en snöplog, snöfräs, sandspridare, sopvals  eller andra redskap. Bra och regelbundet underhåll kommer förlänga livslängden och höja restvärdet.

Här berättar en av våra snöhjältar om fördelarna med att ha egen verkstad för reparation och underhåll.

IMG_2397_utsnitt

Här kan du läsa mer om hur du underhåller dina Tokvam redskap.

När bör jag överväga att köpa ny snöröjningsutrustning?

Vad bör jag tänka på innan jag investerar i nytt redskap?

Det är svårt att säga exakt när det lönar sig att investera i ny utrustning eller reparera existerande. Det är flera faktorer som kan vara viktiga att tänka på vid övervägande. Bland annat: 

 • Hur gammal är existerande redskap?
 • Hur många timmar har redskapet använts?
 • Är redskapet väl omhändertagen och underhållet?
 • Har regelbunden service gjorts? 
 • Hur många skador/reparationer har utförts? 
 • Vad kostar nya reservdelar? 
 • Kan man reparera/underhålla redskapet själv eller måste arbetet göras av någon annan?
 • Hur ser antalet framtida uppdrag ut (hur är prognosen)?

Hur beräknas livslängden på snöröjningsutrustningen?

Hur många timmar klarar snöröjningsutrustningen?

En entreprenör som kör mycket (500 - 1000 timmar om året) byter gärna utrustning mellan tre och sex år. De som kör väldigt mycket (1500 - 2500 timmar om året) byter gärna efter tre till fyra år. De allra flesta stora snöröjningsföretag investerar i ny utrustning efter sex till sju år.

Utrustning som används kan hålla länge om den underhålls på ett bra sätt. För en jordbrukare som kör 50 timmar om året kan samma utrustning hålla i upp till 25 år.

tractor-1

Krav på ny utrustning och ny teknologi

En del gånger så handlar det också om nyinvestering inte om att utrustningen nödvändigtvis är gammal och utsliten, men om att få tillgång till nyaste teknologin eller att ny utrustning kommer att öka kapaciteten. Detta kan leda till ökning av både effektivitet och inkomst.

Underhåll är viktig

Oavsett om man väljer att reparera gammal utrustning eller köpa ny, så är underhåll årligen viktig för att din Tokvam utrustning ska hålla så länge som möjligt. Under loppet av säsongen bör du bland annat komma ihåg rengöring, byte av olja och påfyllning av olja. Före och efter varje säsong bör du ha rutiner för smörjning av lager och kedjor, rostbehandling och reparationslackering av mindre skador.

Här är vår kom-ihåg-lista för underhåll av Tokvam utrustning.

Vilka fördelar kan man uppnå med att investera i ny utrustning?

Kommer ny utrustning ge ökad kapacitet och effektivitet?

En del gånger kan investering i ny utrustning med ny funktionalitet och teknologi leda till ökning av kapacitet. Detta kan vara i form av reducerade driftsutgifter, snö som slängs längre och därmed kortare körtid eller annat som kan göra driften mer lönsam.

Kontinuerlig förbättring av snöröjningsutrustning

Kontinuerlig förbättring av snöröjningsutrustning är viktig för oss i Tokvam. Därför är förbättringar av existerande produkter och utveckling av nya produkter något som våra ingenjörer jobbar med hela tiden. 

Engagerade och kunniga kunder

 Tokvam har många engagerade och kunniga kunder som ger oss värdefulla återkopplingar och bra bidrag till förbättringar. Detta är vi mycket glada för. För oss i Tokvam är det viktigt att lyssna till våra kunder. Detta gör att vi hela tiden kan förbättra oss och vara ett steg före i utvecklingen.

Tokvams produkter ska ha hög kvalitet

För Tokvam är ett mål att produkter och utrustning ska:

 • Ha god kvalitet och ha lång livslängd.
 • Vara enkel att underhålla och reparera.
 • Ha bra lösningar och funktioner.
 • Enkelt och snabbt att få tag på reservdelar.

Dessutom bör det vara enkelt och snabbt att få tag på reservdelar när behov finns.  Tokvam har ett stort återförsäljarnätverk över hela Sverige och på så sätt ska våra kunder få bra service och uppföljning. Det gäller också när våra kunder kontaktar oss Tokvam direkt.

 

Kan investering i ny utrustning leda till ökad kapacitet?

Spara tid och pengar

Flera av Tokvams produkter kan leda till ökad kapacitet för dig som är entreprenör och snöröjare. Detta är något som man tänka på när man ska avgöra om man ska köpa ny utrustning eller reparera det man har.  

Dessa exempel visar att man i praktiken minskar kostnaderna varje gång man kör, antingen genom att frigöra kapacitet i form av tidsbesparing i snöröjningsarbetet, eller driftsutgifter. 

Detta visar att det kan löna sig att investera i ny utrustning även om existerande snöröjningsutrustning fortfarande har god livslängd. Om ny utrustning kan halvera arbetstiden, bör man överväga om ökad effektivitet är grunden för att investera i ny utrustning.

Nyinvestering

Även om utrustningen du har är relativt ny är det klokt att göra en värdering av tid och kostnad.

Ett exempel på detta är 255Big som har kommit med uppdaterad version 256THS Big. Beroende på vilken typ av snö det är, så ger denna ny snöfräs 30-60 procent högre kapacitet. Några av Tokvams snöfräsmodeller har också ett nyutvecklat utkastartorn. Denna gör så att man samlar snön bättre vid fräsning och slipper spendera tid på uppröjning efteråt.

Ett annat exempel är då man ersätter en valsspridare med en tallriksspridare. På så sätt kan man öka ströbredden från två meter till tio meter.

Nya avtal kan kräva ny utrustning

Uppdragsgivare och nya arbetsuppgifter kan kräva ny utrustning

Var uppmärksam på att nya kontrakt kan kräva ny utrustning. Både för att uppdragsgivare kräver detta vid kontraktsuppgörelse, men också för att ett nytt kontrakt kan innebära att man ska utföra nya arbetsuppgifter. 

Tokvam_Fabrikk_51_utsnitt

 

Vad kostar driftstopp i kronor?

Kostnader bundna till driftstopp 

Med driftstopp menar vi den tid snöröjningsutrustningen eller maskiner inte kan användas för att de ska till exempel repareras eller underhållas. Vad driftstopp kostar i kronor kommer an på hur långt driftstoppet är. Talar vi om timmar eller dagar? Oavsett driftstopp måste man ta hänsyn till att detta kommer medföra minskade intäkter på utrustning och snöröjning. Driftstopp kan också medföra extrautgifter genom att man hyr in/skaffar alternativ utrustning för att utföra de arbetsuppgifter man ska göra. 

Kostnader bundna till driftstopp kan vara:

 • Tiden snöröjaren använder för att reparera utrustningen. 
 • Kostnader bundna till inköp av nya reservdelar. 
 • Förlorade intäkter för maskin/utrustning.
 • Lön till anställd som inte får sitt jobb gjort. 
 • Förlorade uppdrag.
 • Extra utgifter för att man hyr in annan utrustning för att få jobbet gjort.

Inom industriverksamheter är det vanligt att kalkylera med att underhållskostnader ökar med 15 procent varje år. Det betyder att underhållskostnaderna är högre under år tre än under år två.

IMG_2431_utsnitt

 

Vad är resterande värde på utrustningen?

Restvärdet är viktigt vid vidareförsäljning 

Snöröjningsutrustning och maskiner kommer att ha en värdereduktion på grund av ålder och årlig användning. Restvärdet är det bokförda värdet som blir till övers efter avskrivning av inköpspriset. Med andra ord så är restvärdet den försäljningssumma som man uppnår i dagens kronor när utrustningen eller maskinen ska säljas. Bra underhåll kommer att öka restvärdet och kan ge ett bra pris vid vidareförsäljning av utrustning. Läs mer om service och underhåll här! 

Några investeringar kan dras av i bokföringen med en gång, medan andra investeringar måste avskrivas. Läs mer om avskrivning av utrustning på Skatteverket här. 

 

Reparera gammal utrustning eller investera i ny utrustning?

Varför reparera gammal utrustning:

 • För att man är nöjd med utrustningen och vill behålla den. 
 • Man känner till utrustningen och undgår att spendera tid på upplärning.
 • För att man vill vidga sin egen kunskap och kompetens om underhåll och reparation.
 • Undvika stora utgifter då likviditeten är pressad. 
 • Mer miljövänligt att reparera gammal utrustning än att skrota den.

Varför investera i ny utrustning:

 • För att man vill använda ny teknologi och effektivisera.
 • Ny utrustning har ofta större kapacitet och kommer ge högre förtjänst i tid och utgifter.
 • Ny maskin eller utrustning ger mindre utsläpp och är därför mer miljövänlig.
 • För att få bättre kontroll på underhållskostnaderna.
 • För att undvika dyr reparation på gammal utrustning.
 • För att nya avtal kräver ny utrustning.
 • För att få bättre körkomfort och säkerhet.
 • För att man får ett bra inbytespris för gammal utrustning.
 • För att utrustningen är avskriven i bokföringen.
 • För att man vill investera i ny utrustning när man har god likviditet.
 • För att priserna på ny utrustning kommer att stiga.

  Tokvam_Fabrikk_13_utsnitt

 

Gör din egen investeringskalkyl 

Ladda ner och prova vår våran kalkylmall! Med den kan du räkna ut när det lönar sig för ditt företag att investera i en ny snöplog, snöfräs eller spridare.

Ladda ner investeringskalkyl
Oavsett om du behöver delar till reparation eller ska investera i nya redskap så kan du kontakta en av Tokvams återförsäljare i Sverige. Här kan du hitta din närmaste återförsäljare
finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS