Effektiv röjning av sly och buskar med remdrift

Buskröjare för alla typer kantklippning

Ilsbo kättingröjare / buskröjare är avsedda för tuffa förhållanden och är väl lämpade för att hålla följande områden fria från buskar och sly:

 • Dikeskanter och vägrenar
 • Områden runt kraftledningar.
 • Åkrar, betesmarker och andra gräsmarker.
 • Parkområden, rastplatser och liknande
 • Andra områden där man vill undvika att det växer igen

 

Ilsbo kättingröjare - tål tuffa förhållanden

Ilsbo kättingröjare är utrustade med kätting som arbetsredskap och kan därför också användas i områden med stenar och mycket hög vegetation. Kantklippning med en kätting är ett effektivt sätt att ta bort buskar och annan vegetation. Kätting har också visat sig vara det mest ekonomiska alternativet när man röjer buskar och sly i krävande och tuffa miljöer. Dessutom är detta sättet att riva kanter överlägset när det gäller att hämma återväxt. Ilsbo Kättingröjare kan enkelt monteras på olika typer av maskiner som grävmaskiner, hjulllastare, kranar och traktorer. Här hittar du en översikt över Ilsbo kättingröjare.

IIlsbo

Här är en Ilsbo kättingröjare  monterad på en grävmaskin och har därmed stor räckvidd.

Röjning av vägkanter mest effektivt med kätting

Fördelar med kättingröjare

Det finns flera olika metoder för kantklippning. Att använda maskiner med kätting är den mest effektiva metoden för dig som ska klippa större områden med mycket sten, vegetation och stubbar. När du använder kätting vid kantavskärning delas stubbar och grenar så att de torkar snabbt. Detta hämmar återväxt och innebär att arbetet med att skära kanterna inte behöver göras så ofta.

Fördelar med kantskärning med kätting:

 • Långsam återväxt av buskar och sly
 • Stor räckvidd och kapacitet.
 • Robust lösning som tål mycket.
 • Utrustning som kräver lite underhåll.
 • Lätt att byta kedja.

Før1Etter1

Ilsbo kättingröjare är effektiva och får gjort jobbet ordentligt!

En professionell kraftledningsentreprenör har beräknat att han kan klippa ett halvt hektar per timma med en kättingröjare från Ilsbo.

Varför välja kantklippning med kätting?

Kantklippning med kätting är det mest effektiva 

Kättingen “river” av grenar och buskar, i motsats till ett rent snitt. Således blir återväxt betydligt försenad. Kantklippning med en kätting fungerar särskilt effektivt på buskar, sly och mindre träd och mindre buskar upp till 100 mm, jämfört med andra metoder. Det betyder att du kan göra mer på kortare tid och kan öka produktiviteten. Du undviker också att röja kanter så ofta, vilket också frigör kapacitet.

IIlsbo_resultat_2020_1IIlsbo_resultat_2020_8

 

Ilsbo kättingröjare - robusta och effektiva maskiner

En annan fördel med Ilsbo kättingröjare är att maskinerna har få rörliga delar. Detta ger en mer robust lösning som tål mycket. Röjaren fungerar därför bra i tuffa miljöer med mycket sten eller tät vegetation. Den har inre remdrift och raka sidoväggar som minskar risken för stenflis. Med möjlighet att montera extra skydd framåt är detta maskinen för dig som prioriterar säkerheten. Hydraulmotorn är också utrustad med en säkerhetsventil som skyddar vid oavsiktligt stopp.

Låga kostnader och lite underhåll

Buskröjare med kätting som klippaggregat har mindre risk för större reparationer och kostnader än lösningar som använder knivar / hammare. Det är dock viktigt att använda Ilsbo orginal kätting eftersom denna har rätt mått och är testad för ändamålet. Det är enkelt att förlänga eller byta kätting vid behov. Utöver det kräver maskinerna lite underhåll.

Varför är kantklippning viktigt?

Bra kantklippning ger bättre synlighet och ökar trafiksäkerheten

Vegetation som ogräs, buskar och träd längs små och stora vägar kan påverka sikt och trafiksäkerhet. Om det inte trimmas tillräckligt ofta kan det gå utöver tillgängligheten för särskilt små skogsvägar. Bra underhåll är också en ekonomisk investering genom att du kan förhindra att träd står så nära vägen att de utgör en risk.

IIlsbo_resultat_2020_4IIlsbo_resultat_2020_6

Här är exempel på skogsvägar där ett bra jobb har utförts med kantklippning, som leder till god sikt och ökad trafiksäkerhet.

Varför rensa bort buskar och sly på vägen?

Vatten nära vägen leder till skador och problem under till exempel vårsmältning och i form av tjäle. Buskar och sly binder mycket vatten och det är därför viktigt att hålla diken fria från onödig vegetation.

Bra röjning av vägkanter kan:

   • Förhindra skador på vägen och upprätthålla en god vägstandard.
   • Säkerställa god dränering.
   • Ge mindre skugga så att solen kan torka upp vägen.
   • Ge bättre sikt så att bilister, fotgängare och cyklister undviker att hamna i farliga trafiksituationer.
   • Göra det lättare att se djur längs vägen och förhindra kollisioner med vilda djur.

Vilken kättingröjare ska jag välja?

Vad är skillnaden mellan hydrauliska och mekaniska kättingröjare?

Vilken kättingröjare som passar dig beror på vilken bärare du vill montera den på. I vårt sortiment hittar du många olika modeller som enkelt kan monteras på både traktorer, grävmaskiner, hjullastare, kantklippare, kranar med mera. Kättingröjare från Ilsbo finns i både hydrauliska och mekaniska versioner.

Se alla våra Ilsbo kättingröjare här.


IIlsbo_M160S_2020_1Här kan du få mer information om historien om Ilsbo

Kontinuerlig förbättring av våra produkter

Kontinuerlig förbättring av redskap

Kontinuerlig förbättring är viktigt för oss på Tokvam. Därför är förbättringar av befintliga produkter och utveckling av nya produkter något som våra ingenjörer ständigt arbetar med. Du hittar mer nyttig information på de här sidorna. 

Tokvams produkter ska vara av hög kvalitet

För Tokvam är det ett mål att produkter och utrustning ska:

 • Ha god kvalitet och ha lång livslängd.
 • Var lätt att underhålla och reparera.
 • Har bra lösningar och funktioner.


Dessutom ska det vara enkelt och snabbt att skaffa delar vid behov. Tokvam har ett stort återförsäljarnätverk i Sverige och på detta sätt kommer våra kunder att få bra service och uppföljning. Detta gäller även när våra kunder är i direktkontakt med oss ​​på Tokvam.

 

 

Ladda ned produktkatalog för vår / sommar 2022

Ladda ned vår nya produktkatalog och få översikt över alla modeller av Ilsbo by Tokvam kättingröjare!

Ladda ned produktkatalog
 

Vi har ett stort nätverk av återförsäljare i Sverige som ser till att du får snabb service och leverans a delar. Hitta din närmaste återförsäljare här.


finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS