Innhold

Nyttige lenker

www.tokvam.no
Service og vedlikehold

Nyttige kurs for snøryddere før vinteren kommer!

På denne siden har vi laget en oversikt over hvilke kurs og sertifiseringer man trenger dersom man jobber med snørydding. Her får du oversikt over hvilke kurs du trenger å ta før vintersesongen starter, og noen tips til kurs som passer for deg som resten av året jobber med andre former for veivedlikehold.

Noen av kursene er like for alle som jobber med snørydding, mens andre kurs er spesifikt rettet mot deg som tar på deg snørydderoppdrag for Statens veivesen. De kursene som er spesifikke krav fra Statens veivesen er listet opp nederst i oversikten og merket med "krav Statens veivesen". 

Legg merke til at noen av kursene har sertifiseringer som varer i opptil fem år, slik som arbeidsvarslingskurset. Pass på å vedlikeholde dine sertifiseringene slik at de til en hver tid er gyldige. 

NB! Dette er en generell oversikt. Som entreprenør bør du alltid sjekke med din oppdragsgiver for å se hvilke krav om sertifiseringer og kurs som gjelder for deres brøytekontrakt.

Krav hvis du jobber for Statens Vegvesen er:

 • Kurs i vinterdrift
 • Arbeidsvarslingskurs (kurs1)
 • Førstehjelpskurs
 • HMS kort
 • Kurs i varme arbeider

 

Krav hvis du jobber for kommune:

 • Arbeidsvarslingskurs  (kurs1)
 • HMS kort
 • Kurs i varme arbeider

Arbeidsvarslingskurs, for snøryddere

Kurs 1 - arbeidsvarsling

Arbeidstakere som utfører arbeid på vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på riks- og fylkesveier. Les mer om dette på Statens Vegvesen sine sider her!

Kurs 1 er for ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Sertifiseringen du får gjennom bestått kurs varer i fem år. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. De forutsetter imidlertid at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2. 

Husk å bruk en godkjent kursholder. Oversikt over godkjente kursholdere finner du her! 

Kurs 2 - arbeidsvarsling, veivedlikehold sommertid

Kurs 2 er ikke så relevant for snøryddere, men er aktuelt dersom du i tillegg til snørydding driver for eksempel med graving langs vei og du må sette opp en skiltplan. Varigheten på sertifiseringen er fem år. Her kan du lese mer om kurs 2. 

HMS-kort, for snøryddere

HMS-kortet

Statens Vegvesen stiller krav til deg som entreprenør at du har HMS-kort for bygg og anleggsbransjen, utstedet av Arbeidstilsynet. Her kan du lese mer om HMS og sjekke hvor lenge HMS kortet ditt er gyldig!

HMS-kortet skal bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere risiko for farer og ulykker. Arbeidstilsynet skriver: 

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet. Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynet sine sider her!

Krav til systematisk HMS-arbeid er det samme for store og små virksomheter, men rutiner for HMS kan være mindre omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensing, arbeidsulykker med mer. HMS-forskriften kalles også internkontrollforskriften.

 

Kurs i varme arbeider, for veivedlikehold sommertid

Kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider er for de av dere som gjør veivedlikehold på sommeren og som trenger å bli sertifisert til arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister. Dette er relevant for deg som for eksempel skal drive med feiing på sommeren, hvor det kan oppstår gnister under kjøring. Les mer om kurs i varme arbeider her! (finne en lenke)

Kurs i vinterdrift, krav fra Statens Vegvesen

Kurs i vinterdrift

 I samarbeid med bransjen er det utarbeidet et vinterdriftskurs for snøryddere og andre operatører som har oppdrag for Statens Vegvesen. Kurset består av fire moduler:

 • Beslutningsstøtte
 • Brøyting
 • Friksjonsforbedring 
 • Andre vinterarbeider

Her kan du lese mer om dette vinderdriftkurset som Statens vegvesen arrangerer (finne lenke).

Førstehjelpskurs, krav Statens Vegvesen

Ved oppdrag for Statens Vegvesen kreves førstehjelpskurs. Dette er noe som ofte settes opp i forbindelse med oppstart av oppdrag og ellers spesifiseres i respektive anbud.

Også for andre oppdrag kan dette være lurt å ha for sjåfører som er ute på veiene. Sjekk aktuelle tilbydere i din region.

Enklere planlegging av veivedlikeholdsoppdrag

EasyPlan er en app og kontorløsning som er utviklet for å gjøre hverdagen mer enkel og lønnsom for profesjonelle innen veivedlikehold.
 • Enklere planlegging og rapportering
 • Korrekt fakturagrunnlag 
 • Dokumentasjon og varsel om hindringer i roden

Test EasyPlan gratis i 30 dager, vi hjelper deg i gang!


 

Prøv EasyPlan gratis!
Hvis du har spørsmål om administrasjon, planlegging eller EasyPlan kan du gjerne ta kontakt med meg.
Telefon: 405 30 890
William F. Amundsen

William F. Amundsen EasyPlan