Innhold

Nyttige lenker

www.tokvam.no
Administrasjon og drift
Service og vedlikehold

Oppfyller dokumentasjonskrav i nasjonal vegdatabank

Som første leverandør utstyrer Tokvam sine nye strøvogner med teknologi for datafangst som  oppfyller kravene for datainnsamling og dokumentasjon. Det vil si at du kan bruke traktor til strøjobber som krever datainnsamling og få godkjent dokumentasjonen.

Dette er særlig nyttig og interessant for underentreprenører, som er pålagt å levere data fra vegprosjekter til Statens Vegvesen for registrering i DVDB (Nasjonal Vegdatabank). Idag er det gitt dispensasjoner fordi det ikke har eksistert dokumentasjonsløsninger som er pålitelige nok, men nå som det finnes løsninger vil kravene bli ytterligere strammet inn i tiden som kommer.

Tokvam sin løsning for datafangst på strøvogner er altså den første som oppfyller dokumentasjonskravet i nasjonal vegdatabase. Løsningen vil være tilgjengelig som ekstrautstyr på  strøvogn fra Tokvam produsert høsten 2021 eller senere. Løsningen vil selvfølgelig også inkluderer hastighetsavhengighet, det vil si  at strøvognen legger ut lik mengde strømasse uavhengig av kjørehastighet.

Fram til i dag er det kun tallerkenspredere til lastebiler som har kunnet levere løsninger som er tilfredsstillende nok i henhold til krav, men nå har vi altså en løsning også for strøvogn til traktor.  Det vil dessverre ikke være mulig å montere dette på eldre strøvogner. 

Datafangst gir kontroll på strøjobben

Med vårt system for datafangst registrerer systemet hvilke ruter du har kjørt og hvor på ruten du har strødd eller evt ikke strødd. Løsningen gir en meget pålitelig rapportering på hvor det er strødd og ikke strødd.  Du får strødata automatisk og du slipper å benytte en manuell av/på bryterfunksjon. Forutsatt at utstyret er kalibrert riktig fra start vil dette gi en mer pålitelig angivelse av forbrukt mengde av strømateriale.

Du får altså:

  • Kontroll på om det er strødd
  • Kontroll på hvor det er strødd
  • Kontroll på mengde som er lagt ut (forutsetter kalibrering og kalkulering)

 

Datastyring på Tokvam strøvogn

Hvordan fungerer datafangst på strøvogn?

For å fange data under kjøring må brukeren logge seg på og godkjenne at turen/aktiviteten spores. Det er alltid mulig å skru av funksjonaliteten dersom det skulle være ønskelig. 

Brukeren kobler seg opp mot GPS Loggingssystem som entreprenøren bruker per idag (Zeekit, Open Route eller lignende) og kalibrerer mengde masse per m2 som man skal strø.

Motoren, som driver utmatertrommelen, er utstyrt med sensor for turtallsmålinger. Turtallsmålingene sendes til styresystemet, som videre gir «strøsignal» til tredjeparts GPS logger. Strødata flettes sammen med GPS data slik at man i kartet ser hvilke strekninger som er strødd og ikke. I loggesystemet for GPS vil man også kunne beregne forbrukt strømasse, forutsatt at strøvognen er kalibrert.

Fordelene med å bruke strøvogn?

Strøvogn med datafangst som finnes på nye modeller av SV 5000 og SV 8000 gjør det mulig for entreprenører å gjennomføre oppdrag for Statens Vegvesen med traktor. På den måten blir utnyttelsesgraden på traktoren høyere og maskinen kan brukes hele året i stedet for å bli stående. Det er kostbart å ha maskiner stående ute av drift, så det å kunne ta i bruk traktor til dette arbeidet gir deg flere muligheter og større fleksibilitet, uten at det fører til mer manuell registrering av data. Det å strø med traktor gir i tillegg en større fleksibilitet og fremkommelighet enn strøing med lastebil.

Andre fordeler med Tokvam Strøvogn:

Enklere planlegging av veivedlikeholdsoppdrag

EasyPlan er en app og kontorløsning som er utviklet for å gjøre hverdagen mer enkel og lønnsom for profesjonelle innen veivedlikehold.
  • Enklere planlegging og rapportering
  • Korrekt fakturagrunnlag 
  • Dokumentasjon og varsel om hindringer i roden

Test EasyPlan gratis i 30 dager, vi hjelper deg i gang!

Prøv EasyPlan gratis!

Tokvam investerer årlig mer enn 6% av årsomsetningen i produktutvklingen. Vi utvikler produkter i samarbeid med våre kunder for at de skal få en enklere hverdag.

 
finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS