Innhold

Nyttige lenker

www.tokvam.no
Service og vedlikehold

Hva er regnskapsplikt?

Det er organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten som avgjør om du er regnskapspliktig. 

Brønnøysundregistrene har laget en oversikt over hvem som har regnskapsplikt. Blant annet har alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap regnskapsplikt. Dette gjelder også ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre lignende selskap som har:

  • Mer enn 5 millioner i salgsinntekt
  • Antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 5 årsverk
  • Flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar

Det gjelder også for enkeltpersonforetak som har:

  • Eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, 
  • eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk

Ifølge Regnskapsloven må en virksomhet som har regnskapsplikt utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter. Større virksomheter må også utarbeide en årsberetning. På Altinn sine sider kan du lese mer om årsberetning!

Lurer du på om du er  regnskapspliktig? Les mer om dette på Brønnøysundregistrene sine sider her!

Fordeler ved å bruke regnskapsfører

Noen fordeler med å bruke en ekstern regnskapsfører er at de har bedre oversikt over hvilke fradrag du kan ha rett på, samt f.eks. hvilke regler som gjelder knyttet til dine sesongansatte. Skatteetaten har noen fine nettsider med blant annet gode rutiner for daglig drift. Der kan du teste egen regnskapskunnskap og gjøre en vurdering av om du føler deg i stand til å føre regnskapet selv. 

Velg noen med autoriasjon

Velger du derimot å bruke en regnskapsfører, må du sørge for at du kjøper tjenester fra autorisert regnskapsførerselskap eller en autorisert regnskapsfører. Dette kan du lese mer om på Altinn sine sider. https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-regnskapsforer/

I Finanstilsynets konsesjonsregister kan du sjekke hvem som er autorisert!

Prøv ut Easyplan

EasyPlan består av en App og en Kontorløsning utviklet av Tokvam for å gjøre vinteren enda enklere for profesjonelle innen veivedlikehold.

Jobber du med veivedlikehold og er klar for en enklere og mer lønnsom hverdag? Med EasyPlan holdes snørydderteamet oppdatert, skader unngås og administrasjonen automatiseres.

Prøv EasyPlan gratis i 30 dager. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg for oppstart av demo.

Prøv EasyPlan gratis!
Hvis du har spørsmål om administrasjon, planlegging eller EasyPlan kan du gjerne ta kontakt med meg.
Telefon: 405 30 890
William F. Amundsen

William F. Amundsen EasyPlan