Krattknusing for effektiv fjerning av busker og kratt

Krattknuser for alle typer kantklipping

Ilsbo krattknusere fra Tokvam AS er beregnet på å tøffe forhold og egner seg godt til å holde følgende områder fri for busker og kratt:

 • Rydde skog, grøftekanter og veiskuldre.
 • Områder rundt kraftledninger. 
 • Åkre, beiter og andre gressområder.
 • Parkområder, rasteplasser med mer. 
 • Rydde skog til beite
 • Andre områder man vil forhindre skal gro igjen.

Ilsbo krattknusere - tåler tøffe forhold

Ilsbo krattknusere er utstyr med kjetting som arbeidsredskap, og kan derfor også brukes i områder med stein og mye og høy vegetasjon. Kantklipping med kjetting er en effektiv måte å fjerne busker og kratt på. Kjetting har også vist seg å være det mest økonomiske alternativet ved rydding av busker i krevende og tøffe miljøer. I tillegg er denne måte å kantklippe på overlegen når det gjelder å hemme gjenveksten. Våre krattknuser kan enkelt monteres på ulike typer bæremaskiner. Vi har beitepusser til traktor, beitepusser til gravemaskin og beitepusser til hjullaster og kraner. Her finner du oversikt over våre Ilsbo krattknusere!

IIlsbo

Frontmontert krattknuser: Hydraulisk krattknuser til gravemaskin har stor rekkevidde.

Krattknusing med kjetting mest effektivt

Fordeler ved kantklipping med kjetting

Det finnes flere ulike metoder for kantklipping. Bruk av maskiner med kjetting er den mest effektive metoden for deg som skal kantklippe større områder med mye stein, vegetasjon og stubber. Når man bruker kjetting i kantklipping splittes stubber og greiner slik at de raskt tørker ut. Dette hemmer gjenveksten og gjør at jobben med å kantklippe må gjøres sjeldnere.

Fordeler ved å kantklippe med kjetting:

 • Tregere gjenvekst av busker og kratt.
 • Stor rekkevidde og kapasitet.
 • Robust løsning som tåler mye.
 • Utstyr som krever lite vedlikehold.
 • Enkelt å bytte kjetting.

Før1Etter1

Bruk av både traktor til kantklipping og hjullaster til kantklipping er effektivt i bruk og får jobben gjort.
Hvordan fjerne kratt mest effektivt? En profesjonell kraftlinje entreprenør har beregnet at han kan klippe 4-5 mål per time med krattknuser fra Ilsbo.

Hvorfor velge kantklipper med kjetting?

Kantklipping med kjetting mest effektivt

Kjettingen «river» av greiner og kratt, i motsetning til et rent kutt. Dermed forsinkes gjenveksten betydelig. Kantklipping med kjetting fungerer særlig effektivt på kratt og mindre busker på inntil 100 mm, sammenlignet med andre metoder. Dette betyr at man får gjort mer på kortere tid og kan øke produktiviteten. Man slipper også å kantklippe så ofte, noe som også frigjør kapasitet. 

IIlsbo_resultat_2020_1IIlsbo_resultat_2020_8

 

Ilsbo krattknusere - robuste og effektive maskiner

En annen fordel med Ilsbo krattknusere er at maskinene har få bevegelige deler. Dette gir en mer robust løsning som tåler mye. Knuseren fungerer derfor godt i tøffe miljøer med mye stein eller tett vegetasjon. Den har har intern reimdrift og rette sidevegger som gir mindre risiko for steinsprut. Med frontbeskyttelse og mulighet for å montere ekstra beskyttelse er dette maskinen for deg som er opptatt av sikkerhet. Hydraulikkmotoren er også utstyrt med en sikkerhetsventil som beskytter ved tilfeldig stopp.

Lave kostnader og lite vedlikehold

Krattknuser med kjetting som kutteenhet har mindre risiko for store reparasjoner og kostnader enn løsninger som bruker kniver/hammere.  Det er imidlertid viktig å bruke orginal Ilsbo kjetting da denne er riktig dimensjonert og testet for formålet. Det er enkelt å forlenge eller bytte kjetting ved behov. Utover det krever maskinene lite vedlikehold.

Hvorfor er det viktig med kantklipping?

God kantklipping gir bedre sikt og øker trafikksikkerheten

Vegetasjon som ugress, busker og trær langs små og store veier kan påvirke sikten og trafikksikkerheten. Dersom det ikke kantklippes ofte nok kan det gå utover fremkommeligheten på spesielt små skogsbilveier. Godt vedlikehold er også en økonomisk investering ved at man kan forhindre at trær står så tett på veien at de utgjør en risiko. 

IIlsbo_resultat_2020_4IIlsbo_resultat_2020_6

Her er eksempel på skogsbilveier hvor det er gjort en god jobb med kantklippingen,
noen som fører til god sikt og økt trafikksikkerhet. 

Hvorfor rydde unna busker og kratt langs veien?

Vann i nærheten av veien fører til skader og problemer ved for eksempel vårløsning og i form av telehiv. Kratt og busker binder mye vann og det er derfor viktig å sørge for å holde grøfter fri fra unødvendig vegetasjon. 

God veirydding kan:

 • Hindre skader på veien og opprettholde en god veistandard.
 • Sikre god drenering.
 • Mindre skygge fører til at solen tørker opp veien. 
 • Bedre sikten slik at bilister, gående og syklende unngår å havne i trafikkfarlige situasjoner. 
 • Føre til at man ser dyr langs veien lettere og forhindrer viltpåkjørsler. 

Kantklipping og rydding av vegetasjon er viktig for at folk skal kommet trygt frem. Dette kan du lese mer om her! ( lenke til artikkel om trafikksikkerhet og strømbrud)

Hvordan velge riktig krattknuser?

Hva er forskjellen på hydrauliske og mekaniske krattknusere?

Hvilken krattknuser som passer for deg avhenger av hvilken maskin du ønsker å montere den på. I vårt sortiment finner du mange ulike modeller som enkelt kan monteres på både traktor, gravemaskin, kantklippere, kraner med mer. Krattknuserne fra Ilsbo finnes både i hydrauliske og mekaniske utgaver. Les mer om alle våre Ilsbo krattnusere her!

IIlsbo_M160S_2020_1Ønsker det å leser mer om historien bak Ilsbo - så finner du mer informasjon om her! 

Vedlikehold av krattknuser

Dette bør du gjøre før du setter bort krattknuseren på vinterlagring

Det er noen ting som er lurt å huske på før du setter bort din Ilsbo krattknuser for vinteren. Se Ole Christian sine tips i videoen her:

Kontinuerlig forbedring av våre produkter

Kontinuerlig forbedring av utstyr

Kontinuerlig forbedring er viktig for oss i Tokvam. Derfor er  forbedringer av eksisterende produkter og utvikling av nye produkter noe våre ingeniører hele tiden jobber med. Mye god og nytting informasjon finner du også under våre fagressurser her!

Tokvams produkter skal holde høy kvalitet

For Tokvam er det et mål at produkter og utstyr skal:

 • Ha god kvalitet og ha lang levetid.
 • Være lett å vedlikeholde og reparere.
 • Ha gode løsninger og finesser.
 • Enkelt og raskt å få tak i deler.

I tillegg skal det være enkelt og raskt å få tak i deler når det er behov for det. Tokvam har et stort forhandlernettverk over hele Norge, og på den måten skal våre kunder få god service og oppfølging. Det gjelder også når vår kunder er i direkte kontakt med oss i Tokvam. 

 

Last ned produktkatalog for vår / sommer 2022

Få oversikt over alle Ilsbo by Tokvam krattknusermodeller i vår nye produktkatalog.

Last ned produktkatalog
Uansett om du trenger deler til reparasjon eller skal investere i nytt utstyr har Tokvam forhandlere over hele landet som kan bistå. Finn din nærmeste forhandler her.
finn-kristian-1

Finn Kristian Tokvam Tokvam AS